Nowy Ład- nowe składki zdrowotne

Projekt Ustawy „Polski Ład” zakłada, iż od 01.01.2022 roku nastąpi rewolucja dotycząca składki zdrowotnej. Głównym założeniem tej rewolucji jest brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku (obecnie każdy płaci 9% składkę zdrowotną z czego 7,75% pomniejsza podatek). Zmiana ta dotknie wszystkich Polaków (zarówno tych pracujących na etatach, umowach cywilnoprawnych, prowadzących działalności czy emerytów). Brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku to de facto wzrost obciążeń publicznoprawnych a mówiąc prościej wzrost podatków. 

Rząd po negocjacjach z przedstawicielami przedsiębiorców wprowadził do projektu ustawy następujące założenia dotyczące składki zdrowotnej:

  1. Składka zdrowotna w wysokości 4,9% podstawy wymiaru dla przedsiębiorców rozliczających podatek liniowy,
  2. Składka zdrowotna w wysokości 9% podstawy wymiaru dla przedsiębiorców rozliczających podatek na zasadach ogólnych,
  3. Składa zdrowotna zryczałtowana dla przedsiębiorców rozliczających podatek na zasadach ryczałtu.

W przypadku podatników rozliczających się liniowo i na zasadach ogólnych za podstawę wymiaru składki zdrowotnej przyjmowany będzie dochód za dany miesiąc (na podstawie dochodu co miesiąc będzie ustalana kwota jaką należy wpłacić do ZUS). Rozliczenie składki zdrowotnej następować będzie natomiast na koniec roku. Oznacza to tyle, że jeżeli suma wpłaconych składek za poszczególne miesiące będzie wyższa lub niższa od składki rocznej (wyliczonej od rocznej podstawy) to odpowiednio będzie można ubiegać się o zwrot nadpłaty lub trzeba będzie dopłacić różnicę. Aby ubiegać się o zwrot nadpłaconej składki zdrowotnej trzeba będzie złożyć wniosek do ZUS w ciągu miesiąca od terminu na złożenie rozliczenia rocznego. Jeżeli wniosek zostanie złożony po terminie nie zostanie przez ZUS rozpatrzony a przedsiębiorca nie odzyska w żaden sposób nadpłaconych składek. Co ciekawe ZUS będzie miał aż 3 miesiące na rozpatrzenie naszego wniosku i zwrot. Jak wynika z obecnych zapisów wniosek będzie można złożyć tylko raz (a więc jeżeli będą jakieś korekty rozliczeń rocznych z których wyniknie większa różnica w składka to nie będzie można ubiegać się o jej zwrot) jednak do czasu zatwierdzenia ustawy przepisy w tej kwestii mogą jeszcze ulec zmianom.

Podatnicy rozliczający podatek ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych będą płacić zryczałtowaną składkę zdrowotną uzależnioną od przychodów. Będą trzy stawki składki do zapłaty:

  1. Dla przychodów do kwoty 60.000 zł podstawa to 60% przeciętnego wynagrodzenia, czyli wysokość składki to ok. 300 zł,
  2. Dla przychodów do kwoty 300.000 zł podstawa to 100% przeciętnego wynagrodzenia, czyli wysokość składki to ok. 500 zł,
  3. Dla przychodów powyżej kwoty 300.000 zł podstawa to 180% przeciętnego wynagrodzenia, czyli wysokość składki to ok. 900 zł

W przypadku składki zdrowotnej w ryczałcie również co miesiąc płacimy ją w zależności od tego jaki mamy przychód ale finalnie rozliczamy ją w ujęciu rocznym. Oznacza to tyle, iż może zdarzyć się niejednokrotnie sytuacja w której trzeba będzie dopłacać składkę zdrowotną jeśli przekroczymy określony próg.

Przy okazji rewolucji w składkach zdrowotnych znalazł się przepis o minimalnej składce zdrowotnej z którą będziemy mieli do czynienia jeżeli w danym miesiącu nasza firma będzie miała stratę lub nasz dochód spadnie poniżej wynagrodzenia minimalnego. W tej sytuacji zapłacimy składkę od podstawy jaką jest minimalne wynagrodzenie obowiązujące w danym roku podatkowym czyli kwotę ok. 270 zł.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *