Przejdź do treści
Strona główna » Aktualności » Wakacje od ZUS- projekt przyjęty

Wakacje od ZUS- projekt przyjęty

Chcielibyśmy Państwa poinformować, iż w dniu 19.03.2024 roku Rząd przyjął projekt ustawy wprowadzającej tzw. wakacje od składek ZUS dla przedsiębiorców.

Wakacje od ZUS zakładają zwolnienie z opłacania składek społecznych przez jeden miesiąc w każdym roku kalendarzowym. 

Z zapowiedzi Szefa Rządu wynika, iż wakacje od ZUS miały by zacząć obowiązywać jeszcze w roku 2024. 

W projekcie jako datę wejścia w życie wskazano 01.10.2024 r.

Z wakacji od składek będzie można skorzystać poprzez złożenie odpowiedniego wniosku w ZUS, co ciekawe nie trzeba będzie czekać na decyzję administracyjną. Samo złożenie wniosku w wersji elektronicznej będzie jednocześnie decyzją. 

Przedsiębiorcy, którzy zdecydują się na skorzystanie z wakacji od ZUS nie będą musieli zawieszać działalności i będą mogli cały czas osiągać z jej tytułu przychody.

Składki społeczne (tj. emerytalna, rentowa, wypadkowa, chorobowa oraz fundusz pracy i fundusz solidarnościowy, jeżeli dotyczy) za podatnika w całości zostaną sfinansowane z budżetu państwa za pośrednictwem ZUS.

W finalnym projekcie ustawy, która została przyjęta zmieniono zapisy względem pierwotnego projektu odnośnie tego, kto może skorzystać z wakacji od ZUS oraz na jakich zasadach.

W przyjętym projekcie wakacje od ZUS przeznaczone są dla:

  1. Podatników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą (w tym samozatrudnionych) wpisanych do CEiDG
  2. Mikroprzedsiębiorców, którzy w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniali łącznie oba warunki:

– zatrudniali średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz

– osiągnęli roczny obrót netto nieprzekraczający równowartości w PLN 2 mln EUR lub sumy aktywów ich bilansów sporządzonych na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w PLN 2 mln EUR.

Jak już pisaliśmy na samym początku podatnik w danym roku kalendarzowym będzie mógł skorzystać z wakacji od ZUS w jednym miesiącu danego roku (pierwotny projekt zakładał 3 miesiące). Jeżeli w kolejnych latach będzie spełniał warunki do ponownego skorzystania oczywiście będzie miał taką możliwość.

W przypadku ubezpieczenia chorobowego ze względu na jego dobrowolność, aby skorzystać z wakacji od ZUS konieczne będzie podleganie pod to ubezpieczenie w miesiącu złożenia wniosku oraz w miesiącu go poprzedzającym. Oznacza to, że podatnik, który nie podlega pod ubezpieczenie chorobowe musi się do niego zgłosić, aby móc skorzystać z wakacji. 

Przykład: podatnik chce skorzystać z wakacji od ZUS za miesiąc 11/2024. Musi zgłosić się do dobrowolnej składki chorobowej za 10/2024 oraz 11/2024.

Bardzo istotne jest to, iż nie każdy podatnik spełniający powyższe warunki będzie mógł skorzystać z wakacji od ZUS. Finalny projekt wykluczył z tego przywileju przedsiębiorców, którzy w poprzednim lub bieżącym roku kalendarzowym wykonywali działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy w takim samym zakresie jak z umowy o pracę.

W przypadku pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji

Zespół biura Usług Księgowych Essentia Sp. z o.o

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *