Split payment czyli podzielona płatność w praktyce

ZBIORCZE PRZELEWY

Wraz z wejściem obowiązkowego Split payment, wprowadzono zmiany dające możliwość robienia zbiorczych przelewów podzieloną płatnością. Systemy bankowe są już do tego przystosowane, ale pamiętajmy o kilku ograniczeniach w tym zakresie:

– wszystkie faktury muszą być wystawione przez jednego sprzedawcę,

– faktury muszą być wystawione w okresie nie krótszym niż jeden dzień i nie dłuższym niż jeden miesiąc,

– w komunikacie jako numer faktury wskazuje się okres, za który dokonywana jest płatność.

Ważne! 

W uzasadnieniu do nowelizacji ustawy o VAT wyjaśniono, że przy wyborze zbiorczej płatności MPP, nabywca będzie miał obowiązek zapłaty należności z wszystkich faktur otrzymanych od danego wystawcy faktur (tj. sprzedawcy) w danym okresie, bez względu na to, czy faktury te dokumentować będą transakcje podlegające obowiązkowemu mechanizmowi podzielonej płatności, czy też nie.

FAKTURY ZALICZKOWE 

W przypadku przedpłat częściowych i całościowych, robionych przed otrzymaniem faktury zaliczkowej ustawodawca dopuścił możliwość korzystania z mechanizmu podzielonej płatności. W takiej sytuacji w komunikacie przelewu   w miejsce numeru faktury powinniśmy wpisać wyraz „zaliczka”. 

FAKTURY PROFORMA

Faktura proforma nie jest dokumentem księgowym tylko rodzajem informacji handlowej i tym samym nie uprawnia do dokonania zapłaty za pośrednictwem split payment.  Dlatego też nie wpisujemy numeru faktury proforma tylko jak w sytuacji przedpłat słowo „zaliczka”

Większy problem jest jeśli dokonujemy płatności za całą dostawę towaru/usługi – wtedy musimy znać numer faktury wystawionej na zasadach ogólnych.

KOMPENSATA 

Przy kompensacie sprawa jest jasna – nie stosuje się mechanizmu podzielonej płatności. Niezależnie od tego czy transakcja ta podlega pod Split payment, przy kompensacie nie występuje fizyczny przepływ środków, czyli jest to tylko wzajemne umorzenie wierzytelności po stronie sprzedawcy i nabywcy.

KARTA PŁATNICZA 

Płatności kartą płatniczą nie spełniają wymogów dotyczących dzielenia kwot przy Płatności Split payment. Dlatego też zakupy powyżej 15 tyś zł, które podlegają pod podzieloną płatność jak na razie nie będą mogły być dokonywane kartą. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *