Przejdź do treści
Strona główna » Aktualności » Podatek od środków transportu DT-1

Podatek od środków transportu DT-1

Uprzejmie informujemy, iż do 15.02.2024 roku każdy posiadacz środków transportu o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5t zobowiązany jest złożyć odpowiednio do Urzędu Miasta lub Urzędu Gminy (przynależność zw. na miejsce zamieszkania) deklarację DT-1 i zapłacić należny podatek.

Obowiązek złożenia deklaracji i zapłaty podatku ciąży zarówno na:

  1. osobach fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, 
  2. osobach fizycznych prowadzących działalności gospodarczą,
  3. osobach prawnych,
  4. jednostkach niemających osobowości prawnej,
  5. posiadaczach środków transportu zarejestrowanych w Polsce, powierzonych przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu.

Opodatkowaniu podlegają:

  1. samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony
  2. ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony
  3. przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton (z wyjątkiem tych, które wykorzystywane są wyłącznie w ramach działalności rolniczej prowadzonej przez podatnika podatku rolnego)
  4. autobusy.

Deklaracje należy składać co roku do 15.02. tak długo jak długo jest się właścicielem lub współwłaścicielem wymienionych wyżej pojazdów. 

Stawki podatku za środki transporty ustala co roku rada gminy. Stawki różnią się w zależności od rocznika, liczby miejsc oraz tego jak dany pojazd wpływa na środowisko.

Stawki można znaleźć na stronach urzędów.

W przypadku pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji

Zespół biura Usług Księgowych Essentia Sp. z o.o.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *