Zmiana płacy minimalnej

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 września 2020 r od 1 stycznia 2021 r nastąpią zmiany związane z podwyżką minimalnego wynagrodzenia za pracę.

W 2021 roku płaca minimalna w Polsce sięgnie 53,2 % prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej i będzie wyższa o 7,7 % od tegorocznej. 

Wzrost płacy minimalnej wiązać się będzie z podwyżką wynagrodzenia za 1 godzinę pracy Zleceniobiorcy. I tak minimalne krajowe wynagrodzenie za pracę od 01.01.2021r wynosić będzie 2.800,00 brutto, natomiast wynagrodzenie za 1 godzinę pracy Zleceniobiorcy nie będzie mogło być niższe niż 18,30 brutto.

Ustawowo od minimalnego wynagrodzenia za pracę zależy wysokość wielu dodatków związanych z pracą, ale nie tylko – np. składki ZUS przedsiębiorców czy mandaty.

Wzrosną więc m.in. dodatki za pracę w porze nocnej, dodatki za pracę w nadgodzinach, wzrośnie również podstawa wymiaru składek dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność, korzystających z tzw. preferencyjnego ZUS jak i tych, którzy działalność prowadzą od wielu lat.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *