Split payment

Szanowni Państwo,

Pamiętajcie, że już od 1 listopada 2019 r. zaczęły obowiązywać nowe przepisy dotyczące Split payment czyli podzielonej płatności.

Wszystkie usługi które do tej pory podlegały pod odwrotne obciążenie zostają  z powrotem opodatkowane podatkiem VAT, z założeniem, że transakcje powyżej 15 000 zł brutto muszą bezwarunkowo zostać dokonane przelewem za pośrednictwem Split payment. 

Kto ponosi odpowiedzialność? 

Obie strony, co oznacza że wystawca faktury ma obowiązek umieścić na niej adnotację o tej formie płatności, a nabywca ma obowiązek dokonać takiej zapłaty nawet w przypadku, gdyby takiej adnotacji na fakturze sprzedawca nie umieścił. Obie strony odpowiadają dodatkowym zobowiązaniem podatkowym, a płatnik dodatkowo sankcją do 720 stawek dziennych (do 21 mln zł.) oraz braku prawa do zaliczenia wydatków w koszty podatkowe.  

Trzeba pamiętać, że oprócz usług które do tej pory podlegały pod odwrotne obciążenie, ustawodawca dodał gro nowych czynności pod Split payment jak np. sprzedaż części samochodowych.  Wszystkie są zapisane w załączniku 15 do ustawy, który załączam poniżej.  

Jak działamy? 

Podsumowując, jeśli mamy transakcję przekraczającą  15 tyś zł brutto  lub równowartość tej kwoty, sprawdzamy czy mieści się w w/w  załączniku. Jeśli tak, to mamy obowiązek dodać na fakturze adnotację:  „mechanizm podzielonej płatności”. Nabywca natomiast, dokonać  płatność  z zastosowaniem mechanizmu podzielnej płatności. 

Split Payment dotyczy tylko transakcji opodatkowanych w Polsce i dokonywanych pomiędzy podatnikami (B2B). 

Pamiętajmy, że przepisy te stosuje się również do faktur zaliczkowych.

Które transakcje w okresie przejściowym podlegają pod split payment?

Bardzo proste, jeżeli przed 1 listopada wystąpiło którekolwiek z poniższych zdarzeń to stosujemy stare zasady: 

– wykonanie usługi,

– wystawienie faktury,

– powstanie obowiązku podatkowego. 

Pozytywna zmiana! 

Teraz z uzbieranej kwoty na dodatkowym rachunku  VAT-owskim  możemy opłacić nie tylko zobowiązania z tytułu VAT, ale również z tytułu pozostałych zobowiązań  podatkowych, a nawet ZUS. 

Szczegółowy wykaz towarów i usług:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *