Nowy Ład- nowe terminy płatności składek ZUS

Projekt Ustawy „Polski Ład” zakłada, iż od 01.01.2022 roku w związku ze zmianą sposobu rozliczania składki zdrowotnej zmienia się termin opłacania ZUS. Obecnie składki ZUS opłacane są w zależności od tego czy firma posiada pracowników czy nie do 10-go lub do 15-go następnego miesiąc za miesiąc należny. Pierwotnie projekt ustawy zakładał utrzymanie obecnie obowiązujących terminów dla składek ZUS, jednak po licznych protestach przedsiębiorców i biur rachunkowych zmieniono termin w projekcie ustawy. Obecnie w projekcie ustalono jeden termin opłacania składek (dla samozatrudnionych i posiadających pracowników) i jest to 20 dzień miesiąca. Zrównano zatem daty płatności podatku dochodowego z płatnościami ZUS. Zmiana tego terminu podyktowana jest raportowanie do ZUS co miesiąc dochodów przedsiębiorstwa na podstawie których ustalana będzie wysokość składki zdrowotnej. 

Niestety nie wszyscy przedsiębiorcy będą mogli cieszyć się z wydłużonego terminu. Jak czytamy w projekcie termin ten dotyczy tylko i wyłącznie podmiotów niebędących osobami prawnymi (a więc m.in. osób fizycznych prowadzących działalności czy wspólników spółek osobowych). Płatnicy składek posiadający osobowość prawną będą zobowiązani do opłacania składek do 15 dnia miesiąca. Podmioty posiadające osobowość prawną to m.in. spółki kapitałowe (akcyjne, i z ograniczoną odpowiedzialnością), spółdzielnie, jednostki samorządu terytorialnego, uczelnie, itp.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *