Podatkowe rozliczenie pomocy ofiarom wojny w Ukrainie

Stawka podatku VAT od przekazanych towarów i usług:

Od dniu 05.03.2022 r. obowiązuje zerowa stawka podatku VAT dla przedsiębiorców dostarczających towary i świadczących usługi na rzecz:

  • Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, 

– podmiotów leczniczych, czyli fundacje, stowarzyszenia, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, instytuty badawcze, jednostki wojskowe i budżetowe,

– jednostek samorządu terytorialnego. 

wyłącznie na cele związane z pomocą ofiarom skutków i działań wojennych na terytorium Ukrainy. Istotne jest zawarcie pisemnej umowy pomiędzy podatnikiem i podmiotem na rzecz którego są przekazywane towary lub świadczone usługi. 

Stawka VAT 0% ma obowiązywać do 30 czerwca 2022 roku.

Stawka ta może być zastosowana od 24.02.2022 r. do 04.03.2022 r. gdy przedsiębiorca zawrze umowę pisemną pomiędzy podatnikiem i podmiotem obdarowanym oraz obie strony potwierdzą na piśmie dokonanie dostawy towarów lub wykonanie usługi.

Wszelkie darowizny towarów związanych z własną działalnością gospodarczą jak i  świadczenia usług polegających na użyciu towarów stanowiących część przedsiębiorstwa oraz inne nieodpłatne świadczenia na rzecz wskazanych instytucji na cele pomocy ofiarom wojny na terytorium Ukrainy, od których przysługiwało przedsiębiorcy mający prawo do odliczenia naliczonego podatku VAT mogę być objęte 0% stawką podatku VAT.

Darowizna przekazanych towarów kosztem

Ponadto od  24 lutego 2022 r. do 31 grudnia w 2022 r. koszty wytworzenia lub cena nabycia rzeczy oraz koszty z tytułu nieodpłatnego świadczenia przekazane jako darowizny na cele związane z przeciwdziałaniem skutkom działań wojennych na terytorium Ukrainy są dla przedsiębiorcy kosztem uzyskania przychodu. Należy pamiętać, że darowizny aby stanowiły koszty uzyskania przychodu muszą zostać przekazane: 

– organizacjom pożytku publicznegolub równoważnym organizacjom działających zgodnie z ukraińskimi przepisami o działalności pożytku publicznego,

– jednostkom samorządu terytorialnego,

– Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych,

– podmiotom wykonującym na terytorium Polski lub na terytorium Ukrainy działalność leczniczą lub działalność z zakresu ratownictwa medycznego.

Natomiast rozporządzenie nie uznaje darowizny oraz nieodpłatne świadczenia przez w/w  instytucje jako przychód w rozumieniu ustawy o PIT i ustawy o CIT.

Świadczenia zwolnione z PIT

Świadczenia w ramach pomocy humanitarnej otrzymanej przez ofiary wojny są zwolnione z PIT. Zwolnienie obejmuje świadczenia otrzymane od osób indywidualnych, organizacji pozarządowych lub administracji państwowej niezależnie od ich rodzaju i wartości. Mogą to być pieniądze, rzeczy, nieodpłatne świadczenia przekazane, udostępnienie lokalu mieszkalnego, zapewnienie żywności, sfinansowanie leczenia, jak i opłacenie nauki czy kursów pozwalających na zmianę kwalifikacji zawodowych. 

Dodatkowo można ubiegać się o inne dodatkowe środki finansowe tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy.

Szczegółowe informację są na stornie www.biznes.gov.pl w poniższym linku:

Rozwiązania podatkowe wspierające pomoc obywatelom Ukrainy | Biznes.gov.pl – Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiebiorcy 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *