Nowy Ład- nowa kwota wolna od podatku

Jedną z głównych i najgłośniej przedstawianych przez rządzących zmian w ramach Polskiego Ładu jest podniesienie kwoty wolnej od podatku oraz podwyższenie progu podatkowego. Kwota wolna od podatku wg projektu ma zostać podniesiona do kwoty 30.000 zł. Oznacza to, że osoby osiągające rocznie dochód do wysokości tej kwoty nie zapłacą podatku. 

30.000 zł x 17% – 5.100 zł = 0 zł

Podwyższenie progu podatkowego z 85.528 zł do 120.000 zł oznacza, iż po przekroczeniu tego limitu nadwyżka dochodu zostaje opodatkowana stawką 32%. Założenia na papierze wyglądają bardzo logicznie i faktycznie można by stwierdzić, że rząd zrobił milowy krok w dostosowaniu systemu podatkowego w Polsce do standardów europejskich. Na proponowanych zmianach w małym stopniu skorzystają przede wszystkim pracownicy etatowi z wynagrodzeniem minimalnym, zleceniobiorcy i wykonawcy pracujący na umowie o dzieło oraz emeryci.

W ślad za podwyższeniem kwoty wolnej oraz progu podatkowego rząd zrobił ukłon w stronę tzw. klasy średniej. MF zaproponował ulgę dzięki której zarabiający w przedziale od 68.412 zł brutto do 133.692 zł brutto rocznie (tj. odpowiednio od 5.701 zł brutto do 11.141 zł brutto miesięcznie) teoretycznie nie mają odczuć strat wynikających w sposobie odliczania składki zdrowotnej (od stycznie osoby pracujące na etatach i zleceniach nie będą mogły odliczać składki zdrowotnej od podatku – tak ja ma to miejsce obecnie). Ulga ta ma być wyliczana wg algorytmu który niestety do łatwych nie należy. Co istotne ulga będzie przysługiwała tylko i wyłącznie pracownikom etatowym, zatrudnionym na podstawie służbowego stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy. Jak zatem widać z ulgi nie skorzystają ani zatrudnieni na umowach cywilnoprawnych ani przedsiębiorcy rozliczający podatki na zasadach ogólnych. Poniżej dla zobrazowania jak rząd troszczy się o łatwość rozliczeń podatkowych przedstawiamy przygotowane wzory do obliczeń ulgi:

  1. wzór 1: Dla A czyli kwoty przychodów znajdujących się w przedziale od 68.412 zł do 102.588 zł (A x 0,06684549 – 4572,00 zł) / 0,17
  2. wzór 2: Dla A czyli kwoty przychodów znajdujących się w przedziale od 102.588 zł do 133.692 zł (A x (-0,07346090) + 9821,75 zł) / 0,17

Bardzo istotnym elementem o którym MF nie chce mówić głośno jest to, że jeżeli w trakcie roku mieścimy się w ww. limitach i rozliczamy ulgę a np. w grudniu otrzymamy dużą premię która spowoduje przekroczenie progów ulgi, to tracimy możliwość ujęcia ulgi w rozliczeniu rocznym a co za tym idzie, dopłatę podatku oraz wejście w drugi próg podatkowy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *