Wyciągi bankowe w formie JPK

Przedsiębiorcy zostali objęci obowiązkiem przekazywania do Urzędu Skarbowego m.in. podczas czynności sprawdzających: ksiąg podatkowych i dowodów księgowych w formie JPK. Jednym z takich dowodów są wyciągi bankowe. Ustawowy termin na przekazanie ich to 3 dni. Dlatego sugerujemy, aby co miesiąc generować z elektronicznej bankowości wyciąg w formacie JPK niezależnie od formy prowadzenia ksiąg i przechowywać je na nośniku danych przez okres 6 lat. Banki dają możliwość wygenerowania wyciągów wstecz od 6 do 3 miesięcy ( w zależności od rodzaju banku). Jeśli nie będziemy ich posiadać, banki za udostępnienie zaległych wyciągów na nasze żądanie podbierają dużą opłatę. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *