Opłata recyklingowa za torby z tworzywa sztucznego

Z dniem 1 września 2019 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o gospodarce opakowaniami
i odpadami opakowaniowymi. Wprowadziła ona m.in. zmiany w zakresie opłaty recyklingowej za torby foliowe. Przepisy o opłacie recyklingowej obowiązują w Polsce od 1 stycznia 2018 roku i dotyczą jednostek handlu detalicznego oraz hurtowego, w której są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego poniżej 50 mikrometrów, natomiast od 1 września 2019 roku sprzedający zobowiązany jest pobrać opłatę recyklingową również za torby z tworzywa sztucznego powyżej 50 mikrometrów, co oznacza, że sprzedawca jest zobowiązany pobrać opłatę za wszystkie torby foliowe z wyjątkiemtoreb o grubości 1-14 mikrometrów. 

Przedsiębiorcy prowadząc sklep lub hurtownię, w której klienci pakują zakupy w torby z tworzywa sztucznego muszą:

  • pobierać od klientów opłatę recyklingową od wydanych toreb (za wyjątkiem tzw. zrywek, toreb o grubości 1-14 mikrometrów, które służą zapakowaniu i zabezpieczeniu żywności ze względów higienicznych lub chroni żywność przed zniszczeniem),
  • wnieść pobraną od klientów opłatę recyklingową na odrębny rachunek bankowy prowadzony przez marszałka województwa w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym została pobrana – art.40c znowelizowanej ustawy (nie jak dotychczas raz do roku). Niektóre urzędy publikują numery konta na swoich stronach internetowych.

Uwaga: rozliczenia za 2019 r. trzeba będzie dokonać zgodnie z uprzednio obowiązującymi przepisami czyli do 15 marca 2020 r., natomiast za I kwartał 2020 r. – do 15 kwietnia 2020 r.

  • złożyć do 31 grudnia 2019 r. wniosek o rejestrację w BDO, po złożeniu wniosku przedsiębiorca może prowadzić działalność bez posiadania wpisu do dnia jego uzyskania.

Rejestr jest częścią bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (tzw. BDO).

  • złożyć do 15 marca 2020 r. sprawozdanie dotyczące liczby w zakresie liczby nabytych i wydanych pozostałych toreb na zakupy z tworzywa sztucznego, przy czym sprawozdanie obejmować będzie okres od dnia 1 września 2019 r.

Stawka opłaty recyklingowej

W cenie torby, za którą płaci klient należy uwzględnić opłatę recyklingową. Stawka opłaty recyklingowej za jedną torbę wynosi 20 gr. (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2017r. w sprawie stawki opłaty recyklingowej).

Opłata może stanowić całkowity koszt torby lub zostać doliczona do ceny ustalonej przez przedsiębiorcę. W tym ostatnim przypadku ostateczna opłata ponoszona przez klienta będzie składała się z właściwej ceny torby oraz doliczonej do niej opłaty recyklingowej.

Ministerstwo Finansów informuje, że opłata recyklingowa, która jest elementem należności za dostawę torby, jest wliczana do podstawy opodatkowania z tytułu tej dostawy opodatkowanej VAT ze stawką 23%.

Nela Gellert / 09.01.2020

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *