Wzrost płacy minimalnej w 2020 roku

Rok 2020 przyniósł istotne zmiany dla pracowników i dla pracodawców a także dla zleceniodawców i zleceniobiorców. Najważniejszą z nich jest wzrost płacy minimalnej, a co za tym idzie stawki godzinowej dla osób zatrudnionych na umowy zlecenie. 

Wzrost ten jest rekordowy, wyniósł aż 15,6% w porównaniu do roku 2019.  Wynagrodzenie minimalne dla umowy o pracę wzrosło z 2 250,00 zł do 2 600,00 zł brutto, a stawka godzinowa dla umowy zlecenie z 14,70 zł do 17,00 zł brutto. 

Jakie są konsekwencje tych zmian?

Dla pracowników zarabiających płacę minimalną oczywiście korzystne. Kwota netto wypłacana przez pracodawcę wzrośnie, a zatem pracownik zyska więcej pieniędzy Jest to o około 260,00 zł więcej „na rękę”.

Dla pracodawców zmiana ta oznacza znacznie wyższe koszty zatrudnienia. Pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę z określonym w niej najniższym wynagrodzeniem, będzie „kosztował’ pracodawcę około 3 132,48 zł. Dla porównania w roku 2019 koszt ten wynosił około – 2 768,19 zł.

Warto pamiętać, aby aneksować wszystkie umowy z pracownikami. 

specjalista ds. kadr i płac Monika Mroziewicz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *